Közhasznúsági Jelentések

A Tárt-Kapu Alapítvány 2002. évi közhasznúsági jelentése

 

 

A Tárt-Kapu Alapítvány (továbbiakban: az Alapítvány) 2002. évi közhasznúsági jelentése 2 fő részre tagolódik:

 

           I.  Az Alapítvány 2002. évi gazdálkodás

           II. Az Alapítvány 2002. évi tevékenységének bemutatása, anyagi háttér ismertetése

 

 

I.  Az Alapítvány 2002. évi gazdálkodás

Az Alapítávny 2002-ben az alapító okiratban meghatározott céloknak, közhasznúsági kitételeknek  megfelelően végezte tevékenységét.

 

2002. évi gazdálkodás

 

Pénzeszköz 2001. december 31.-én                                                 461.891 Ft

 

2002. évi  bevétel

  alapítványi támogatás                                                                      813.800 Ft

  részvételi díj                                                                                     735.400 Ft

  kamat                                                                                                   2.773 Ft

 

2002. évi ráfordítás                                                                         

 

  konkrét időponthoz kapcsolódó programok                      

                   egy napos kirándulások                                                                                  43.316 Ft

                   tábor (Kemenesmihályfa)                                                                            213.715 Ft

                   tábor (Gara)                                                                                                   270.362 Ft

                   tábor (Csatka)                                                                                                310.775 Ft

                   karácsonyi ajándékozás                                                                                  27.830 Ft

  egyéb tevékenység

               levelezés költségei                                                                                           10.575 Ft

                   telefonköltség                                                                                                   60.150 Ft

                   gépkocsi költség                                                                                            181.638 Ft

                   bank és egyéb költségek                                                                                 13.397 Ft

                   részvételi díjak támogatása                                                                             44.106 Ft

 

             Pénzeszköz 2002. december 31.-én                                                 838.000Ft

 

 

Az Alapítvány 2002-ben pályázaton nem indult, központi költségvetésből nem kapott támogatást. Az alapítványi támogatás cégektől és magánszemélyektől származik.

Tevékenységünk, programjaink 2001-hez képest jelentősen nem változtak.

 

II. Az Alapítvány 2002. évi tevékenységének bemutatása, anyagi háttér ismertetése

 

Az Alapítvány a következő pontokban felsorolt programokat szervezte meg, melyek célkitűzéseiben megfogalmazottakkal összhangban voltak.

Az Alapítvány minden programjainak általános jellemzői:

fele-fele arányban vesznek részt sérült és segítő fiatalok (20-40 év közötti), akik az ország különböző pontjaiból érkeznek

az Alapítvány kuratóriuma részvételi díjat állapít meg

 

Az Alapítvány rendezvényei két fő csoportra oszthatók:

folyamatos, heti rendszerességű programok

konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

 

 

Folyamatos programok

 

Az Alapítvány rendszeres kapcsolatot tart a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézettel (Polgárdi Tekerespuszta), ahol 40 halmozottan sérült - többségük hozzátartozó nélküli - fiatalnak nyújt segítséget.

Az Alapítvány 2001-ben elkezdett heti rendszerességű önképző kört 2002-ben is folytatta fenti említett intézetben, melynek keretében siófoki pedagógusok, lelkészek bibliaismereti beszélgetéseket valamint írás-olvasás, matematika, környezet ismereti órákat tartottak.

Az önképzőkör költségeihez csak a gépkocsi költség    55  %-a  tartozik;  a pedagógusok, lelkészek társadalmi munkában tartották a foglalkozásokat.

 

 

Konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

 

Egy napos kirándulások

2002. május 20-án az Alapítvány Balatonfüredre szervezett egynapos kirándulást, melyen  64  fő  vett részt. Siófok Balatonfüred közötti hajóutat kedvezményesen biztosította a MAHART.  Polgárdi, Tekerespusztáról bérelt busszal szállítottuk az ottani résztvevőket.

2002. október 17-én az Alapítvány Szántódpusztára szervezett egynapos buszkirándulást 48 vett részt.

A nyári táborok résztvevőivel egynapos buszkirándulást szervezett az Alapítvány Zircre.

 

Táborok

2002. június 25-e és július 2-a között Kemenesmihályfán egyhetes tábort szervezett az Alapítvány, melyen 38 fő fiatal vett részt.

2002. július 23-a és 30-a között Garán egyhetes tábort szervezett az Alapítvány, melyen 32 fiatal vett részt.

2002. augusztus 14-e és 21-e között Csatkán egyhetes tábort szervezett az Alapítvány, melyen 40 fő fiatal vett részt.

 

A szervezés magába foglalta a mozgássérült fiatalok szállítását, háromszori étkezés, szállás (épület bérlése), és programok biztosítását.

 

A táborok célja és menete:

Fő célkitűzésünk, hogy mozgássérült barátaink többet lássanak a világból. Több embert ismerjenek meg, főleg velük egykorúak közül. Táborozóink közül legtöbben intézetben élnek, az intézeten kívülre havonta csak egy alkalommal jutnak el. Ingerszegény környezet veszi őket körül, ugyanazokat az embereket látják nap, mint nap. A táborban egyrészt délutánonként a környéket fedeztük fel (tanyalátogatás, kisebb túrák, séták környéken, strandolások), másrészt egy nap hosszabb kirándulást tettünk Sárvárra, Bajára, Zircre; harmadrészt pedig egy szeretetvendégséget szerveztünk kulturális műsorral a Garán, Csatkán élők számára, hogy kölcsönösen megismerjük egymást a falu lakóival.

Lehetőséget biztosítottunk arra, hogy az ország különböző területein élő, különböző fogyatékossággal rendelkező sérült fiatalok tapasztalataikat, praktikáikat megosszák egymással, így egymás erősítésére, bátorítására lehessenek.

Megpróbáltuk megláttatni velük, hogy mennyi mindenre maguk is képesek, sok mindent maguk is el tudnak végezni. Mindezt egyrészt kézműves foglalkozások tartásával (szakképesített kézműves bevonásával), másrészt a tábori tennivalókban való részvétellel (terítés, mosogatás, ételek előkészítése, programok szervezése) segítettük elő.

Segítséget nyújtottunk abban, hogy a pozitív emberi értékeket felfedezzék magukban, félelmeiktől, gátlásaiktól meg tudjanak szabadulni. Délelőttönként beszélgetések voltak az emberi kapcsolatokról, bibliai történetek, novellák alapján, esténként áhítattal zártuk a napot.

az ország különböző területein élő testileg egészséges fiatalok voltak a segítők.

az egészséges életmódról beszélgetéseket tartottunk, valamint vegetáriánus ételeket készítettünk a táborozás idején.

rehabilitációs foglalkozásokat önálló életre való felkészítést tartottunk.

A kuratórium a kemenesmihályfai és csatkai  táborban 7 000 Ft-os, garai táborban pedig 8 400 Ft részvételi díjat állapított meg, az Alapítvány a táborokban összesen .. fő részvételi díjában nyújtott segítséget.

 

Karácsonyi ajándékozás

2001. december elején a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet már említett 40 lakójának karácsonyi csomagot készített az Alapítvány 800 Ft/fő értékben.

 

Működéshez kapcsolódó tevékenységek

Az Alapítvány ősszel és tavasszal körlevélben értesítette a fiatalokat az addig megtörtént eseményekről és tervezett programokról, a jelentkezések feltételeiről.

 

Az Alapítvány 2002. júniusában mobil telefont vásárolt. Egyrészt az alapítvány ügyeinek intézésének könnyebbé tétele miatt (kirándulások, táborok szervezése) valamint hogy ezáltal tartja az Alapítvány a kapcsolatot az ország különböző területén lévő mozgássérült fiatalokkal.

 

 

2001. évben a mozgássérült fiatalok szállításában az alábbi cégek, egyesületek segítettek, térítésmentesen: 

Járomi Sándor vállalkozó, Balaton-út Kft., Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség,

 

A szállításon kívül természetbeni segítséget – főleg a táborok élelmezésében – Marczi Pékség

Nyújtott.

 

2002. volt az Alapítvány második éve. Az ebben az évben beérkezett összes adományt a kuratórium nem használta fel, mivel az Alapítvány célkitűzései között szerepel egy mikrobusz vétele.

 

Az Alapítvány 2002. évben tevékenységét országosan végezte és 2003-re ugyanezt a tendenciát folytatja tovább a táboroztatás és egyéb területeken.

 

 

Siófok, 2003. május 15.       Kadlicskó Edina (kuratórium elnöke)

 

 

 

 

 

Vissza a főoldalra

 

 

Szövegdoboz: Aki másokat üdít, maga is felüdül