Közhasznúsági Jelentések

Szövegdoboz: Aki másokat üdít, maga is felüdül
A Tárt-Kapu Alapítvány 2003. évi közhasznúsági jelentése

 

 

 

A Tárt-Kapu Alapítvány (továbbiakban: az Alapítvány) 2003. évi közhasznúsági jelentése 2 fő részre tagolódik:

 

           I.  Alapítvány 2003. évi gazdálkodása

           II. Alapítvány 2003. évi tevékenységének bemutatása, anyagi háttér ismertetése

 

 

I. Alapítvány 2003. évi gazdálkodása

Alapítvány 2003-ben az alapító okiratban meghatározott céloknak, közhasznúsági kitételeknek  megfelelően végezte tevékenységét.

 

2003. évi gazdálkodás

 

Pénzeszköz 2002. december 31.-én                                                 838.000Ft

 

2003. évi  bevétel

  alapítványi támogatás                                                                      549.000 Ft

  részvételi díj                                                                                     643.000 Ft

  kamat                                                                                                   3.773 Ft

 

2003. évi ráfordítás

 

  konkrét időponthoz kapcsolódó programok

                   egy napos kirándulások                                                                                198 946 Ft

                   tábor (Kemence)                                                                                           454 537 Ft

                   tábor (Csatka)                                                                                                447 109 Ft

                   karácsonyi ajándékozás                                                                                  26 859 Ft

  egyéb tevékenység

               levelezés költségei                                                                                           11 252 Ft

                   telefonköltség                                                                                                100 800 Ft

                   gépkocsi költség                                                                                            108 231 Ft

                   bank és egyéb költségek                                                                                 20 071 Ft

                   webhely biztosítása                                                                                          10 000 Ft

                   ügyvédi megbízás                                                                                              5 000 Ft

 

             Pénzeszköz 2003. december 31.-én                                                 650 968 Ft

 

 

Alapítvány 2003-ban pályázaton nem indult, központi költségvetésből nem kapott támogatást. Az alapítványi támogatás cégektől és magánszemélyektől származott.

Tevékenységünk, programjaink 2002-höz képest jelentősen nem változtak.

 

II. Alapítvány 2003. évi tevékenységének bemutatása, anyagi háttér ismertetése

 

Alapítvány a következő pontokban felsorolt programokat szervezte meg, melyek célkitűzéseiben megfogalmazottakkal összhangban voltak.

Alapítvány minden programjainak általános jellemzői:

fele-fele arányban vesznek részt sérült és segítő fiatalok (20-40 év közötti), akik az ország különböző pontjaiból érkeznek

Alapítvány kuratóriuma részvételi díjat állapít meg

 

Alapítvány rendezvényei két fő csoportra oszthatók:

folyamatos, heti rendszerességű programok

konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

 

 

Folyamatos programok

 

Alapítvány rendszeres kapcsolatot tart a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézettel (Polgárdi-Tekerespuszta), ahol 40 halmozottan sérült - többségük hozzátartozó nélküli - fiatalnak nyújt segítséget.

Alapítvány 2001-ben elkezdett heti rendszerességű önképző és biblia kört 2003-ban is folytatta fenti említett intézetben, melynek keretében siófoki pedagógusok, lelkészek bibliaismereti beszélgetéseket tartottak.

Az önképzőkör költségeihez csak a gépkocsi költség   50  %-a  tartozik;  a pedagógusok, lelkészek társadalmi munkában tartották a foglalkozásokat.

 

 

Konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

 

Egy napos kirándulások

2003. május 25-én Alapítvány Székesfehérvárra szervezett bérelt busszal egynapos kirándulást, melyen  50 fő  vett részt.

2003. október 19-én Alapítvány Budapestre, a Camponába szervezett egynapos buszkirándulást, melynek keretében a Tropicariumot látogattuk meg. A kuratórium döntése alapján a mozgássérültek számára Alapítvány fizette a kirándulás részvételi díját (e nagyszerű látványból senki ne maradjon ki, aki szeretné látni). Összesen 105 fő vett részt.

 

Táborok

2003. június 22-e és 29-e között Kemencén egyhetes tábort szervezett Alapítvány, melyen 45 fő fiatal vett részt.

2003. augusztus 19-e és 26-a között Csatkán egyhetes tábort szervezett Alapítvány, melyen 50 fő fiatal vett részt.

 

A szervezés magába foglalta a mozgássérült fiatalok szállítását, háromszori étkezést, szállást (épület bérlését), és programok biztosítását.

 

A táborok célja és menete:

Fő célkitűzésünk, hogy mozgássérült barátaink többet lássanak a világból. Több embert ismerjenek meg, főleg velük egykorúak közül. Táborozóink közül legtöbben intézetben élnek, az intézeten kívülre havonta csak egy alkalommal jutnak el. Ingerszegény környezet veszi őket körül, ugyanazokat az embereket látják nap, mint nap. A táborban egyrészt délutánonként a környéket fedeztük fel (tanyalátogatás, kisebb túrák, séták környéken, strandolások), másrészt egy nap hosszabb kirándulást tettünk Győrbe; Vácra. Lehetőséget biztosítottunk arra, hogy az ország különböző területein élő, különböző fogyatékossággal rendelkező sérült fiatalok tapasztalataikat, praktikáikat megosszák egymással, így egymás erősítésére, bátorítására lehessenek.

Megpróbáltuk megláttatni velük, hogy mennyi mindenre maguk is képesek, sok mindent maguk is el tudnak végezni. Mindezt egyrészt kézműves foglalkozások tartásával (szakképesített kézműves bevonásával), másrészt a tábori tennivalókban való részvétellel (terítés, mosogatás, ételek előkészítése, programok szervezése) segítettük elő.

Segítséget nyújtottunk abban, hogy a pozitív emberi értékeket felfedezzék magukban, félelmeiktől, gátlásaiktól meg tudjanak szabadulni. Délelőttönként beszélgetések voltak az emberi kapcsolatokról, bibliai történetek, novellák alapján, esténként áhítattal zártuk a napot.

az ország különböző területein élő testileg egészséges fiatalok voltak a segítők.

az egészséges életmódról beszélgetéseket tartottunk, valamint vegetáriánus ételeket készítettünk a táborozás idején.

rehabilitációs foglalkozásokat önálló életre való felkészítést tartottunk.

Az elmúlt években a segítők egy része nem tartotta „igazságosnak, hogy ugyanannyit fizetnek ,mint a mozgássérült fiatalok, ezért a kuratórium 2003-ban úgy döntött, hogy a segítők számára, akik igénylik 30 %-os részvételi díj csökkenést biztosít (a pénzbefizetéskor szóban jelezték).

 

Karácsonyi ajándékozás

Alapítvány 2004. december elején a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet már említett 40 lakójának karácsonyi csomagot készített.

 

Működéshez kapcsolódó tevékenységek

Alapítvány ősszel és tavasszal körlevélben értesítette a fiatalokat az addig megtörtént eseményekről és tervezett programokról, a jelentkezések feltételeiről.

A kuratórium úgy döntött, hogy Alapítvány az Interneten is szerepeljen, így Webhelyet (www. tartkapu.hu) vásárolt, ahol weblapja megjelenhet, mely csak 2004-be készült el.

A kuratórium elnökének címe és neve megváltozott - Alapítvány hivatalos képviselője - ezért a Somogy megyei bírósághoz változásjelentést kellet küldenünk valamint az alapító okirat is változott (kuratórium tagjainak száma csökkent...stb). Ezen jogi ügyeket Alapítvány ügyvéd közreműködésével végezte.

 

2003. évben a mozgássérült fiatalok szállításában az alábbi cégek, egyesületek segítettek, térítésmentesen: 

Járomi Sándor vállalkozó, Balaton-út Kft., Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség,

 

A szállításon kívül természetbeni segítséget – főleg a táborok élelmezésében – Marczi Pékség, Cerbona Rt. nyújtott.

 

2003. évben beérkezett összes adományt a kuratórium felhasználta; sőt ebben az évben Alapítvány negatív eredménnyel zárt, melynek okai az alábbiak:

Alapítvány az elmúlt két évhez képest kevesebb támogatást kapott (zárójelben megjegyeznénk, hogy a kuratórium elnöke 2003.-ban terhes volt, novemberében született gyermeke, így az adományok gyűjtését nem tudta olyan mértékben összefogni, mint az eddigi években)

kirándulások és táborozások esetében több összetevőből áll:

                     - a részvételi díjból befolyó összeg csökkent, de létszám nem (több                      mozgássérült fiatal egyáltalán nem tudott fizetni);

                     -a szállásköltségek növekedtek- táboraink jobb minőségű helyeken                      kerültek megszervezésre, melyek több költséggel is jártak

                                   

Alapítvány 2003. évben tevékenységét országosan végezte és 2004-re ugyanezt a tendenciát folytatja tovább a táboroztatás és egyéb területeken.

 

 

Siófok, 2004. május 31.          Aradiné Kadlicskó Edina (kuratórium elnöke)

 

 

 

 

Vissza a főoldalra