Közhasznúsági Jelentések

Szövegdoboz: Aki másokat üdít, maga is felüdül
A Tárt-Kapu Alapítvány 2004. évi közhasznúsági jelentése

 

Tárt-Kapu Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 2004. évi közhasznúsági jelentése 2 fő részre tagolódik:

 

           I.  Alapítvány 2004. évi gazdálkodása

           II. Alapítvány 2004. évi tevékenységének bemutatása, anyagi háttér ismertetése

 

 

I. Alapítvány 2004. évi gazdálkodása

Alapítvány 2004-ben az alapító okiratban meghatározott céloknak, közhasznúsági kitételeknek  megfelelően végezte tevékenységét.

 

2004. évi gazdálkodás

 

Pénzeszköz 2003. december 31.-én                                                 650.968 Ft

 

2004. évi  bevétel

  alapítványi támogatás                                                                      778.000 Ft

  részvételi díj                                                                                     724.701 Ft

  kamat                                                                                                   5.763 Ft

  APEH által nyújtott 1 %                                                                   220.159 Ft

  Pályázat                                                                                           150.000 Ft

 

2004. évi ráfordítás

 

  konkrét időponthoz kapcsolódó programok költségei

                   egy napos kirándulások                                                                               142.877 Ft

                   tábor (Törökkoppány)                                                                                  565 484 Ft

                   tábor (Hajdúböszörmény)                                                                            278.869 Ft

                   tábor (Dunabogdány)                                                                                   102.257 Ft

                   karácsonyi ajándékozás                                                                                  55.092 Ft

  működéshez kapcsolódó költségek

               levelezés költségei                                                                                            24.293 Ft

                   telefonköltség                                                                                                  115.200  Ft

                   gépkocsi költség                                                                                              197.407 Ft

                   bank költségek                                                                                                  17.248 Ft

                   irodaszer, nyomtatvány, egyéb                                                                       41.043 Ft

                   webhely biztosítása                                                                                           17.500 Ft

                   pályázati díj                                                                                                         5.000 Ft

                   tárgyi eszközök értékcsökkenése                                                                    18.485 Ft

 

                                                                                                                                                                          

             Pénzeszköz 2004. december 31.-én                                                 844 446 Ft

 

 

Alapítvány 2004-ban a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium által meghirdetett” Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok D kategóriájú (Dél-Dunántúl régió)” pályázatán  „Aki másokat üdít, maga is üdül. Mozgássérült és segítő fiatalok integrált táborozása”  című programjával 150 000 Ft-t nyert.

Az alapítványi támogatás cégektől és magánszemélyektől származott.

Az Alapítvány 2003. évi adóbevalláskor 1 % igénybevételéhez jogosult volt, 2004-ben ezen a címen 220 159 Ft folyt be az APEH-től.

Tevékenységünk, programjaink 2003-hoz képest jelentősen nem változtak.

 

 

 

II. Alapítvány 2004. évi tevékenységének bemutatása, anyagi háttér ismertetése

 

Alapítvány a következő pontokban felsorolt programokat szervezte meg, melyek célkitűzéseiben megfogalmazottakkal összhangban voltak.

Alapítvány minden programjainak általános jellemzői:

fele-fele arányban vesznek részt sérült és segítő fiatalok (20-40 év közötti), akik az ország különböző pontjaiból érkeznek

Alapítvány kuratóriuma részvételi díjat állapít meg

 

Alapítvány rendezvényei két fő csoportra oszthatók:

folyamatos, heti rendszerességű programok

konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

 

 

Folyamatos programok

 

Alapítvány rendszeres kapcsolatot tart a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézettel (Polgárdi-Tekerespuszta), ahol 40 halmozottan sérült - többségük hozzátartozó nélküli - fiatalnak nyújt segítséget.

Alapítvány 2001-ben elkezdett heti rendszerességű önképző és biblia kört 2004-ben is folytatta fenti említett intézetben, melynek keretében siófoki pedagógusok, lelkészek bibliaismereti beszélgetéseket tartottak.

Az önképzőkör költségeihez csak a gépkocsi költség  40  %-a  tartozik;  a pedagógusok, lelkészek társadalmi munkában tartották a foglalkozásokat.

 

 

Konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

 

Egy napos kirándulások

2004. május 25-én az Alapítvány Gántra szervezett bérelt busszal egynapos kirándulást, melyen  45  fő  vett részt.

2004. november 7-én az Alapítvány Budapestre szervezett egynapos buszkirándulást. Ennek keretében először az Országházat látogattuk meg; majd a Planetáriumban tekintettünk meg egy előadást. Összesen 83 fő vett részt.

 

Táborok

2004. június 16. és 23. között Törökkoppányban egyhetes tábort szervezett az  Alapítvány, melyen 42 fő vett részt.

2004. augusztus 9. és 16. között Hajdúböszörményben egyhetes tábort szervezett az Alapítvány, melyen 30 fő vett részt.

2004. augusztus 29. és szeptember 3. között Dunabogdányban ötnapos tábort szervezett az Alapítvány, melyen 20 fő vett részt.

A szervezés magába foglalta a mozgássérült fiatalok szállítását, háromszori étkezést, szállást (épület bérlését), és programok biztosítását.

 

 

 

Karácsonyi ajándékozás

Alapítvány 2004. december elején a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet már említett 40 lakójának karácsonyi csomagot készített.

 

Működéshez kapcsolódó költségek

Alapítvány ősszel és tavasszal körlevélben értesítette a fiatalokat az addig megtörtént eseményekről és tervezett programokról, a jelentkezések feltételeiről.

Az Alapítvány egy multifunkcionális irodai eszközt és egy komódot vett (nyomtató, scanner, fénymásoló, fax), megkönnyítve az egyre több adminisztráció;  összesen 122 875 Ft-ba került. Tárgyi eszközök, három év alatt kerülnek leírásra, ráfordítások között csak az értékcsökkenésük szerepel.

A  közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek az alapítvány nem nyújtott juttatásokat.

 

2004. évben a mozgássérült fiatalok szállításában az alábbi cégek, egyesületek segítettek, térítésmentesen: 

Járomi Sándor vállalkozó, Balaton-út Kft., Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség.

 

A szállításon kívül természetbeni segítséget többek között  – főleg a táborok élelmezésében – Marczi Pékség, Cerbona Rt., Gyümölcstermesztési Rt. …stb nyújtott.

 

ÖSSZEGZÉS

2004. évben az Alapítvány eredmény plusz 299 eFt volt, az előző évi negatívhoz (-187 eFt) képest.

Az előző évhez képest bevételeink 57 %-kal növekedtek, melynek okai:

több magánszemélytől érkezett adomány,

a fent említett pályázaton nyert az alapítvány,

az Alapítvány jogosult volt 1 % igénylésére,

programok résztvevőinek száma növekedett.

Az előző évhez képest költségeink csak 13 %-kal növekedtek. Növekedés oka, hogy az előző évi kettő helyett három tábort szervezett az Alapítvány, valamint a kirándulások költségeiben tudott megtakarítást elérni.

 

Az ebben az évben beérkezett összes adományt a kuratórium nem használta fel, mivel az Alapítvány távolabbi célkitűzései között szerepel egy mikrobusz vétele.

 

Alapítvány 2004. évben tevékenységét több megye, régió területén végezte és 2005-re ugyanezt a tendenciát folytatja tovább a táboroztatás és egyéb területeken.

 

 

 

Siófok, 2005. május 28.       Aradiné Kadlicskó Edina (kuratórium elnöke)

 

 

Vissza a főoldalra