Közhasznúsági Jelentések

Szövegdoboz: Aki másokat üdít, maga is felüdül
A Tárt-Kapu Alapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése

 

 

Tárt-Kapu Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 2005. évi közhasznúsági jelentése 2 fő részre tagolódik:

 

           I.  Alapítvány 2005. évi gazdálkodása

           II. Alapítvány 2005. évi tevékenységének bemutatása, anyagi háttér ismertetése

 

 

I. Alapítvány 2005. évi gazdálkodása

Alapítvány 2005-ben az alapító okiratban meghatározott céloknak, közhasznúsági kitételeknek  megfelelően végezte tevékenységét.

 

2005. évi gazdálkodás

 

Pénzeszköz 2004. december 31.-én                                                 844.446 Ft

 

2005. évi  bevétel

               Alapítványi támogatás                                                        696.000 Ft

               Pályázat                                                                              400.000 Ft

               APEH által nyújtott 1 %                                                      188.573 Ft

               Részvételi díj                                                                      958.550 Ft

               Egyéb (pl. kamat)                                                                 13.777 Ft

 

2005. évi ráfordítás

  konkrét időponthoz kapcsolódó programok költségei                    

                   egy napos kirándulások                                                                               174.934 Ft

                   tábor (Törökkoppány)                                                                                  986 735 Ft

                   tábor (Hajdúböszörmény)                                                                            298 509 Ft

                   karácsonyi ajándékozás                                                                                 43 279 Ft

                   gépkocsi költség                                                                                            236 777 Ft

  működéshez kapcsolódó költségek

               levelezés költségei                                                                                           23 162 Ft

                   telefonköltség                                                                                                133 944 Ft

                   irodaszer, nyomtatvány, egyéb, banki költségek                                          98 225 Ft

                   webhely biztosítása                                                                                          17 500 Ft

                   értékcsökkenési leírás                                                                                     53 915 Ft

                                                                                                                                                                          

             Pénzeszköz 2005. december 31.-én                                            1 010 282 Ft

 

Az alapítványi támogatás cégektől és magánszemélyektől származott.

Az Alapítvány az Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli Regionális Kollégiuma által kiírt 2004. évi második működési pályázatán 250 000 Ft-t nyert. 2005-ben került folyósításra a támogatás. Tárt-Kapu Alapítvány - alapításától 2001. óta - 2004-ben és 2005-ben  egyszeres könyvvitelt vezetett, ezért ez az összeg csak 2005. évi számviteli beszámolóban és eredmény-kimutatásban  szerepel.

Az Alapítvány az NCA Dél-Dunántúli Regionális Kollégiuma által kiírt 2005. évi működési pályázatán 150 000 Ft-t nyert.  Mindkét pályázat pénzügyi és szakmai elszámolása megtörtént és elfogadásra került.

Az Alapítvány 2004. évi adóbevalláskor 1 % igénybevételéhez jogosult volt, 2005-ben ezen a címen 188 573 Ft folyt be az APEH-től, mely a két nyári  mozgássérült tábor utazási, szállás és étkezési költségeihez járult hozzá.

Tárt-Kapu Alapítvány 2005-ben nem kapott költségvetési támogatást.

 

 

II. Alapítvány 2005. évi tevékenységének bemutatása, anyagi háttér ismertetése

 

Tevékenységünk, programjaink 2004-hez képest jelentősen nem változtak.

Alapítvány a következő pontokban felsorolt programokat szervezte meg, melyek célkitűzéseiben megfogalmazottakkal összhangban voltak.

Alapítvány minden programjainak általános jellemzői:

fele-fele arányban vesznek részt sérült és segítő fiatalok (20-40 év közötti), akik az ország különböző pontjaiból érkeznek

Alapítvány kuratóriuma részvételi díjat állapít meg

Alapítvány rendezvényei két fő csoportra oszthatók:

folyamatos, heti rendszerességű programok

konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

 

Folyamatos programok

Alapítvány rendszeres kapcsolatot tart a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézettel (Polgárdi-Tekerespuszta), ahol 40 halmozottan sérült - többségük hozzátartozó nélküli - fiatalnak nyújt segítséget.

Alapítvány 2001-ben elkezdett heti rendszerességű önképző és biblia kört 2005-ben is folytatta  fenti említett intézetben, melynek keretében siófoki pedagógusok, lelkészek bibliaismereti beszélgetéseket tartottak.

Az önképzőkör költségeihez csak a gépkocsi költség  27  %-a  tartozik;  a pedagógusok, lelkészek társadalmi munkában tartották a foglalkozásokat.

 

Konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

Egy napos kirándulások

2005. május 15-én az alapítvány Keszthelyre szervezett egy napos buszos kirándulást, melyen megtekintettük együtt a Festetics Kastélyt , kiállításait és kertjét.  Összesen 90  fő vett részt.

2005. október 30.-án Budapestre látogattunk el az egy napos buszos kirándulás keretében. A Természettudományi Múzeumot és a Csodák Palotáját tekintettük meg. Összesen 83 fő vett részt.

Táborok

2005. június 15-22 között egy hetes nyári tábort szerveztünk  Törökkoppányban, ahol  74  fő vett részt.

2005. augusztus 8-15 között pedig Hajdúböszörményben tartottunk egy hetes nyári tábort, 50 fő részvételével.

A szervezés magába foglalta a mozgássérült fiatalok szállítását, háromszori étkezést, szállást (épület bérlését), és programok biztosítását.

Karácsonyi ajándékozás

Alapítvány 2005. december elején a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet már említett 40 lakójának karácsonyi csomagot készített.

 

Működéshez kapcsolódó költségek

Alapítvány ősszel és tavasszal körlevélben értesítette a fiatalokat az addig megtörtént eseményekről és tervezett programokról, a jelentkezések feltételeiről.

Az Alapítvány egy 64 999  Ft-os digitális fényképezőgépet is vásárolt az NCA Dél-Dunántúli Regionális Kollégiuma által kiírt 2005. évi működési pályázatán nyert összegből. A programokon készített fényképekkel

· népszerűsíteni tudja tevékenységét testileg egészséges és mozgássérült fiatalok körében (honlapunkon  megtekinthetőek),

· pályázatokhoz mellékelni tudja,

mozgássérült barátaink számára maradandó emléket tud nyújtani.

Tárgyi eszköz, három év alatt kerül leírásra, ráfordítások között csak az értékcsökkenése szerepel.

 

A  közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek az alapítvány nem nyújtott juttatásokat.

 

2005. évben a mozgássérült fiatalok szállításában az alábbi cégek, egyesületek segítettek, térítésmentesen: 

Balaton-út Kft., Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség.

 

A szállításon kívül természetbeni segítséget többek között  – főleg a táborok élelmezésében – Marczi Pékség, Gyümölcstermesztési Rt. …stb nyújtott. Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2005. augusztus 8-15 közötti táborunk 35 résztvevőjének szállásköltségét kifizette.

 

Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítvány magánszemélyeknek nevesítve nem nyújtott támogatást, hanem - az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelő - mozgássérült és testileg egészséges fiatalok integrált programjaihoz az alábbi pénzbeli szolgáltatást nyújtotta (részvételi díjakon felül a programok önköltségéhez történő közvetlen hozzájárulás):

             Egy napos kirándulások               122 493 Ft

             Törökkoppányi tábor                   469 637 Ft

             Hajdúböszörményi tábor               81 835 Ft

             Karácsonyi ajándékozás                  43 279 Ft

             Heti rendszerességű alkalom         64 439 Ft

             Összesen                                     781 683 Ft

Ezen programok 85 mozgássérült fiatal szabadidejének értelmes eltöltésében segítettek.

Az Alapítvány céljai eléréshez 2005-ben működéshez kapcsolódóan 350 830 Ft kiadása volt.

A programok megszervezését, lebonyolítását az alapítvány kuratóriuma illetve önkéntesek segítették kb. 80 fő (nem pénzbeli szolgáltatás).

 

ÖSSZEGZÉS

2005. évben az Alapítvány eredmény plusz 190 eFt volt.

Az előző évhez képest bevételeink 20 %-kal növekedtek, melynek okai:

több magánszemélytől érkezett adomány,

programok résztvevőinek száma növekedett.

Az előző évhez képest ráfordításaink 30 %-kal növekedtek. Növekedés oka, hogy a programjainkon több résztvevő volt, valamint a kirándulások, táborok költségeiben nem minden esetben tudtunk megtakarítást elérni.

 

Az ebben az évben beérkezett összes adományt a kuratórium nem használta fel, mivel az Alapítvány távolabbi célkitűzései között szerepel egy mikrobusz vétele.

 

Alapítvány 2005. évben tevékenységét több megye, régió területén végezte és 2006-ra ugyanezt a tendenciát folytatja tovább a táboroztatás és egyéb területeken.

 

 

Siófok, 2006. május 30.       Aradiné Kadlicskó Edina (kuratórium elnöke)

 

 

Vissza a főoldalra