Közhasznúsági Jelentések

A Tárt-Kapu Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése

 

 

Tárt-Kapu Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 2006. évi közhasznúsági jelentése 2 fő részre tagolódik:

 

           I.  Alapítvány 2006. évi gazdálkodása

           II. Alapítvány 2006. évi tevékenységének bemutatása, anyagi háttér ismertetése

 

 

I. Alapítvány 2007. évi gazdálkodása

Alapítvány 2007-bean az alapító okiratban meghatározott céloknak, közhasznúsági kitételeknek  megfelelően végezte tevékenységét.

 

2006. évi gazdálkodás

 

Pénzeszköz 2006. december 31.-én                                                  697.434 Ft

 

2006. évi  bevétel                                                                            2.434.230 Ft

               Alapítványi támogatás                                                             910 000 Ft

               Egyéb bevétel

               APEH által nyújtott 1 %                                                           225 082 Ft

               Részvételi díj                                                                      1.067.156 Ft

                            tábor (Hajdúböszörmény)                                                                234 000 Ft

                                    tábor (Törökkoppány)                                                                      334.755 Ft

                                    tábor (Szólád)                                                                                    363.700 Ft

                                    egy napos kirándulások                                                                      72.500 Ft

               Egyéb (pl. kamat)                                                                     3.294 Ft

 

2006. évi ráfordítás                                                                        2.747.078 Ft

  időponthoz kapcsolódó programok költségek                                 2.368.791 Ft

                   tábor (Budapest)                                                                                                 645.380 Ft

                                    tábor (Szólád I.)                                                                                642 484 Ft

                                    tábor (Szólád II.)                                                                               704.781 Ft

                                    egy napos kirándulások                                                                    248.902 Ft

                                    karácsonyi ajándékozás                                                                     32.562 Ft

                                    heti rendszerességű alkalmak                                                            94.682 Ft

 

  működéshez kapcsolódó költségek                                                 378.287 Ft

               nyomtatvány, irodaszer, anyagi eszköz                                                        102.351 Ft

                   telefon, Internet                                                                                               190.384 Ft

                   levelezés költségei                                                                                             35.216 Ft

                   bankköltség                                                                                                        32.448 Ft

                   gépkocsi költség                                                                                                 17.888 Ft

                                                                                                                                                                        

             Pénzeszköz 2006. december 31.-én                                                  697.434 Ft

 

Az alapítványi támogatás cégektől és magánszemélyektől származott.

Az Alapítvány az NCA Dél-Dunántúli Regionális Kollégiuma által kiírt 2006. évi működési pályázatán 250 000 Ft-t nyert. Az Alapítvány 2005. évi adóbevalláskor 1 % igénybevételéhez jogosult volt, 2006-ban ezen a címen 109 280 Ft folyt be az APEH-től, mely a három nyári  mozgássérült tábor utazási, szállás és étkezési költségeihez járult hozzá.

Tárt-Kapu Alapítvány 2006-ban nem kapott költségvetési támogatást.

 

 

 

 

II. Alapítvány 2006. évi tevékenységének bemutatása, anyagi háttér ismertetése

 

Tevékenységünk, programjaink 2005-höz képest jelentősen nem változtak.

Alapítvány a következő pontokban felsorolt programokat szervezte meg, melyek célkitűzéseiben megfogalmazottakkal összhangban voltak.

Alapítvány minden programjainak általános jellemzői:

fele-fele arányban vesznek részt sérült és segítő fiatalok (20-40 év közötti), akik az ország különböző pontjaiból érkeznek. Alapítvány kuratóriuma részvételi díjat állapít meg.

Alapítvány rendezvényei két fő csoportra oszthatók:

                                                                   folyamatos, heti rendszerességű programok

                                                                   konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

 

Folyamatos programok

Alapítvány rendszeres kapcsolatot tart a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézettel (Polgárdi-Tekerespuszta), ahol 40 halmozottan sérült - többségük hozzátartozó nélküli - fiatalnak nyújt segítséget.

Alapítvány 2001-ben elkezdett heti rendszerességű önképző és biblia kört 2006-baen is folytatta  fenti említett intézetben, melynek keretében siófoki pedagógusok, lelkészek bibliaismereti beszélgetéseket tartottak.

 

Konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

Egy napos kirándulások

2006. május 22-én az alapítvány Szentendrére szervezett egy napos buszos kirándulást, melyen megtekintettük skanzent.  Összesen 60  fő vett részt.

2006. októberében pedig a Gödöllői kastélyt látogattuk meg. Összesen 70 fő vett részt.

Táborok

2006. nyarán három tábort szerveztünk:

· július 9-16 között Budapesten (40 fő),

· július 23-30 Szóládon (55 fő)

augusztus 13-a és 20-a között  (55 fő) között Szóládon.

A szervezés magába foglalta a mozgássérült fiatalok szállítását, háromszori étkezést, szállást (épület bérlését), és programok biztosítását.

Karácsonyi ajándékozás

Alapítvány 2006. december elején a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet már említett 40 lakójának karácsonyi csomagot készített.

 

Működéshez kapcsolódó költségek

Alapítvány ősszel és tavasszal körlevélben értesítette a fiatalokat az addig megtörtént eseményekről és tervezett programokról, a jelentkezések feltételeiről.

 

A  közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek az alapítvány nem nyújtott juttatásokat.

 

2006. évben a mozgássérült fiatalok szállításában az alábbi cégek, egyesületek segítettek, térítésmentesen: 

Balaton-út Kft., Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség.

A szállításon kívül természetbeni segítséget többek között  – főleg a táborok élelmezésében – Marczi Pékség, Gyümölcstermesztési Rt. …stb nyújtott.


Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítvány magánszemélyeknek nevesítve nem nyújtott támogatást, hanem - az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelő - mozgássérült és testileg egészséges fiatalok integrált programjaihoz az alábbi pénzbeli szolgáltatást nyújtotta (részvételi díjakon felül a programok önköltségéhez történő közvetlen hozzájárulás):

 

             Budapesti tábor                                                      399.580 Ft

             Szólád I. tábor                                                          270.284 Ft

             Szólád II. tábor                                                         369.625 Ft

             Egy napos kirándulások                                         134.902 Ft

             Karácsonyi ajándékozás                                           32.562 Ft

             Heti rendszerességű alkalmak                                  94.682 Ft

             Összesen                                                               1 301.635 Ft

Ezen programok 90 mozgássérült fiatal szabadidejének értelmes eltöltésében segítettek.

Az alapítvány céljai eléréshez 2006-ban működéshez kapcsolódóan 378.287 Ft kiadása volt.

A programok megszervezését, lebonyolítását az alapítvány kuratóriuma illetve önkéntesek segítették kb. 90 fő (nem pénzbeli szolgáltatás).

 

ÖSSZEGZÉS

 

Tárt Kapu Alapítvány 2006. évi eredménye  - 375 eFt. A közhasznú tevékenység bevétele 2005-höz képest 9 %-kal növekedett, míg az összes ráfordítás pedig 35 %-kal. Ez utóbbi  növekedés oka, hogy a táborok szálláshely bérleti költségei  jelentősen emelkedtek. 2007-ben megtakarítást próbálunk ezen a téren elérni.

Alapítvány 2006. évben tevékenységét több megye, régió területén végezte és 2007-re ugyanezt a tendenciát folytatja tovább a táboroztatás és egyéb területeken.

 

 

 

Siófok, 2007. május 29.       Aradiné Kadlicskó Edina (kuratórium elnöke)

 

 

 

Vissza a főoldalra

 

 

Szövegdoboz: Aki másokat üdít, maga is felüdül