Közhasznúsági Jelentések

Szövegdoboz: Aki másokat üdít, maga is felüdül
A Tárt-Kapu Alapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentése

 

 

 

Tárt-Kapu Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 2007. évi közhasznúsági jelentése 2 fő részre tagolódik:

 

           I.  Alapítvány 2007. évi gazdálkodása

           II. Alapítvány 2007. évi tevékenységének bemutatása, anyagi háttér ismertetése

I. Alapítvány 2007. évi gazdálkodása

Alapítvány 2007-bean az alapító okiratban meghatározott céloknak, közhasznúsági kitételeknek  megfelelően végezte tevékenységét.

 

2007. évi gazdálkodás

 

Pénzeszköz 2006. december 31.-én                                   697 434 Ft

 

2007. évi  bevétel                                                                2 183 198 Ft

  Alapítványi támogatás                                                            910 000 Ft

  Egyéb bevétel (beszámoló szerinti)                                    1 273 198 Ft

               APEH által nyújtott 1 %                                               225 082 Ft

               Részvételi díj                                                            1 004 955 Ft

                            tábor (Hajdúböszörmény)                                                   234 000 Ft

                                    tábor (Törökkoppány)                                                         334 755 Ft

                                    tábor (Szólád)                                                                       363 700 Ft

                                    egy napos kirándulások                                                         72 500 Ft

                   Mobil telefon magáncélú használata                             41 648 Ft

               Egyéb (pl. kamat)                                                           1 513 Ft

 

2007. évi ráfordítás                                                            2 298 215 Ft

  konkrét időponthoz kapcs. programok költségei              1 812 375 Ft

                                    tábor (Budapest)                                                                   407 182 Ft

                                    tábor (Szólád I.)                                                                   414 052 Ft

                                    tábor (Szólád II.)                                                                  636 253 Ft

                                    egy napos kirándulások                                                       213 420 Ft

                                    karácsonyi ajándékozás                                                        57 160 Ft

                                    heti rendszerességű alkalmak                                               84 307 Ft

  működéshez kapcsolódó költségek                                        485 840 Ft

               nyomtatvány, irodaszer, anyagi eszköz                                                74 532 Ft

                   egyéb szolgáltatás, könyvelés…stb                                                    116 940 Ft

                   telefon, Internet                                                                                     225 643 Ft

                   levelezés költségei                                                                                  39 343 Ft

                   bankköltség                                                                                             29 382 Ft

                                                                                                                                                                          

             Pénzeszköz 2007. december 31.-én                                  582 417 Ft

 

Az alapítványi támogatás cégektől és magánszemélyektől származott. Az Alapítvány az NCA Dél-Dunántúli Regionális Kollégiuma által kiírt 2007. évi működési pályázatán 250 000 Ft-t nyert ,de ennek folyósítása csak 2008-ban történt meg. Az Alapítvány 2006. évi adóbevalláskor 1 % igénybevételéhez jogosult volt, 2007-ban ezen a címen 225 082 Ft folyt be az APEH-től, mely a három nyári  mozgássérült tábor utazási, szállás és étkezési költségeihez járult hozzá.

Tárt-Kapu Alapítvány 2007-ban nem kapott költségvetési támogatást.

 

 

 

 

II. Alapítvány 2007. évi tevékenységének bemutatása, anyagi háttér ismertetése

 

Tevékenységünk, programjaink 2006-hoz képest jelentősen nem változtak.

Alapítvány a következő pontokban felsorolt programokat szervezte meg, melyek célkitűzéseiben megfogalmazottakkal összhangban voltak.

Alapítvány minden programjainak általános jellemzői:

fele-fele arányban vesznek részt sérült és segítő fiatalok (20-40 év közötti), akik az ország különböző pontjaiból érkeznek

Alapítvány kuratóriuma részvételi díjat állapít meg

Alapítvány rendezvényei két fő csoportra oszthatók:

folyamatos, heti rendszerességű programok

konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

 

Folyamatos programok

Alapítvány rendszeres kapcsolatot tart a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézettel (Polgárdi-Tekerespuszta), ahol 40 halmozottan sérült - többségük hozzátartozó nélküli - fiatalnak nyújt segítséget.

Alapítvány 2001-ben elkezdett heti rendszerességű önképző és biblia kört 2007-baen is folytatta  fenti említett intézetben, melynek keretében siófoki pedagógusok, lelkészek bibliaismereti beszélgetéseket tartottak.

 

Konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

Egy napos kirándulások

2007. május 27-én az alapítvány Veszprémbe szervezett egy napos buszos kirándulást, melyen meglátogattuk az állatkertet és megtekintettük a történelmi városrészt.  Összesen 57  fő vett részt.

2007. októberében  a Millenáris parkot látogattuk meg, megtekintettük a Jövő házát és a Csodák Palotáját. Összesen 51 fő vett részt.

Táborok

2007. nyarán három tábort szerveztünk:

· július 15-22 között Hajdúböszörményben (40 fő),

· július 23-29 Törökkoppányban (60 fő)

augusztus 12-e és 19-e között  (60 fő) között Szóládon.

A szervezés magába foglalta a mozgássérült fiatalok szállítását, háromszori étkezést, szállást (épület bérlését), és programok biztosítását.

Karácsonyi ajándékozás

Alapítvány 2007. december elején a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet már említett 45 lakójának karácsonyi csomagot készített.

 

Működéshez kapcsolódó költségek

Alapítvány ősszel és tavasszal körlevélben értesítette a fiatalokat az addig megtörtént eseményekről és tervezett programokról, a jelentkezések feltételeiről.

A  közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek az alapítvány nem nyújtott juttatásokat.

Alapítvány az NCA Dél-Dunántúli Regionális Kollégiuma által kiírt 2006. évi működési pályázatán nyert összegből egyrészt támogatóink részére 70 db képes köszönő kiadványt készítettünk, másrészt könyvelőt bíztunk meg 2006-ra, melyek költségeit 2007. év elején egyenlítettük ki. 2007. évben a mozgássérült fiatalok szállításában az alábbi cégek, egyesületek segítettek, térítésmentesen: 

Balaton-út Kft., Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség.

A szállításon kívül természetbeni segítséget többek között  – főleg a táborok élelmezésében – Marczi Pékség, Gyümölcstermesztési Rt., Cerbona Rt. …stb nyújtott.   

 

Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítvány magánszemélyeknek nevesítve nem nyújtott támogatást, hanem - az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelő - mozgássérült és testileg egészséges fiatalok integrált programjaihoz az alábbi pénzbeli szolgáltatást nyújtotta (részvételi díjakon felül a programok önköltségéhez történő közvetlen hozzájárulás):

 

             Hajdúböszörményi tábor                                                    173 182 Ft

             Törökkoppányi tábor                                                             79 297 Ft

             Szóládi tábor                                                                        272 553 Ft

             Egy napos kirándulások                                                      140 920 Ft

             Karácsonyi ajándékozás                                                        57 160 Ft

             Heti rendszerességű alkalmak                                               84 307 Ft

             Összesen                                                                            807 419 Ft

Ezen programok 90 mozgássérült fiatal szabadidejének értelmes eltöltésében segítettek.

Az alapítvány céljai eléréshez 2007-ban működéshez kapcsolódóan 485 840 Ft kiadása volt.

A programok megszervezését, lebonyolítását az alapítvány kuratóriuma illetve önkéntesek segítették kb. 80 fő (nem pénzbeli szolgáltatás).

 

ÖSSZEGZÉS

 

Tárt Kapu Alapítvány 2007. évi eredménye  - 164 eFt. A közhasznú tevékenység bevétele  2006-höz képest 10 %-kal csökkent, míg az összes ráfordítás pedig 16 %-kal. 2006-hoz képest jelentős megtakarítást tudtunk elérni, így kevesebb összeget kellett az Alapítványnak finanszírozni.

Alapítvány 2007. évben tevékenységét több megye, régió területén végezte és 2007-re ugyanezt a tendenciát folytatja tovább a táboroztatás és egyéb területeken.

 

 

 

Siófok, 2008. május 28.       Aradiné Kadlicskó Edina (kuratórium elnöke)

 

 

Vissza a főoldalra