Közhasznúsági Jelentések

Szövegdoboz: Aki másokat üdít, maga is felüdül
A Tárt-Kapu Alapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése

 

 

 

 

Tárt-Kapu Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 2008. évi közhasznúsági jelentése 2 fő részre tagolódik:

 

           I.  Alapítvány 2008. évi gazdálkodása

           II. Alapítvány 2008. évi tevékenységének bemutatása, anyagi háttér ismertetése

I. Alapítvány 2008. évi gazdálkodása

Alapítvány 2008-ban az alapító okiratban meghatározott céloknak, közhasznúsági kitételeknek  megfelelően végezte tevékenységét.

 

2008. évi gazdálkodás

 

Pénzeszköz 2007. december 31.-én                                   582 417 Ft

 

2008. évi  bevétel                                                                2 824 757 Ft

               Alapítványi támogatás                                            1 460 000 Ft

               APEH által nyújtott 1 %                                          283 264 Ft

               Pályázati úton elnyert támogatás                             350 000 Ft

               Egyéb bevétel (beszámoló szerinti)                       1 145 493 Ft

                    Részvételi díj                                                       1 097 676 Ft

                            tábor (Kemenesmihályfa)                                                   263 700 Ft

                                    tábor (Törökkoppány)                                                         300 976 Ft

                                    tábor (Szólád)                                                                       449 000 Ft

                                    egy napos kirándulások                                                         84 000 Ft

                         Mobil telefon magáncélú használata                         45 502 Ft

               Egyéb (pl. kamat)                                                            1 170 Ft

 

 

2008. évi ráfordítás                                                            2 758 331 Ft

  konkrét időponthoz kapcs. programok költségei             2 257 775 Ft

                   tábor (Kemensmihályfa)                                                                      494 365 Ft

                                    tábor (Törökkoppány)                                                         658 508 Ft

                                    tábor (Szólád)                                                                       770 562 Ft

                                    egy napos kirándulások                                                       185 445 Ft

                                    karácsonyi ajándékozás                                                        45 502 Ft

                                    heti rendszerességű alkalmak                                             103 393 Ft

  működéshez kapcsolódó költségek                                        340 656 Ft

               nyomtatvány, irodaszer, anyagi eszköz                                                37 801 Ft

                   telefon, Internet                                                                                     243 409 Ft

                   levelezés költségei                                                                                  26 085 Ft

                   bankköltség                                                                                             26 961 Ft

  Tárgyi eszköz vásárlás                                                            166 300 Ft

                                                                                                                                                                          

             Pénzeszköz 2008. december 31.-én                                   648 843 Ft

 

Az alapítványi támogatás cégektől és magánszemélyektől származott.

Az Alapítvány az NCA Dél-Dunántúli Regionális Kollégiuma által kiírt 2007. évi működési pályázatán 250 000 Ft-t nyert, melynek  folyósítása 2008. januárjában történt meg.

NCA Dél-Dunántúli Regionális Kollégiuma által kiírt 2008. évi működési pályázatán 100 000 Ft-t nyert a Tárt-Kapu Alapítvány, átutalás 2008. novemberében történt meg.

Az Alapítvány 2007. évi adóbevalláskor 1 % igénybevételéhez jogosult volt, 2008-ban ezen a címen 283 319 Ft folyt be az APEH-től, mely a három nyári  mozgássérült tábor utazási, szállás és étkezési költségeihez járult hozzá.

 

 

 

 

II. Alapítvány 2008. évi tevékenységének bemutatása, anyagi háttér ismertetése

 

Tevékenységünk, programjaink 2007-hez képest jelentősen nem változtak.

Alapítvány a következő pontokban felsorolt programokat szervezte meg, melyek célkitűzéseiben megfogalmazottakkal összhangban voltak.

Alapítvány minden programjainak általános jellemzői:

fele-fele arányban vesznek részt sérült és segítő fiatalok (20-40 év közötti), akik az ország különböző pontjaiból érkeznek

Alapítvány kuratóriuma részvételi díjat állapít meg

Alapítvány rendezvényei két fő csoportra oszthatók:

folyamatos, heti rendszerességű programok

konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

 

Folyamatos programok

Alapítvány rendszeres kapcsolatot tart a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézettel (Polgárdi-Tekerespuszta), ahol 40 halmozottan sérült - többségük hozzátartozó nélküli - fiatalnak nyújt segítséget.

Alapítvány 2001-ben elkezdett heti rendszerességű önképző és biblia kört 2008-ban is folytatta  fenti említett intézetben, melynek keretében Siófok, Székesfehérvár, Veszprém környéki pedagógusok, lelkészek bibliaismereti beszélgetéseket tartottak.

 

Konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

Egy napos kirándulások

2008. május 27-én az alapítvány Pákozd-Sukoróra szervezett egy napos buszos kirándulást, melyen meglátogattuk történelmi emlékhelyet és arborétumot.  Összesen 51  fő vett részt.

2008. októberében  az Országházat és Néprajzi múzeumot látogattuk meg. Összesen 64 fő vett részt.

Táborok

2008. nyarán három tábort szerveztünk:

· június 18-24 között Kemenesmihályfán (40 fő),

· július 6-13 Törökkoppányban (57 fő)

augusztus 12-e és 19-e között  (61 fő) között Szóládon.

A szervezés magába foglalta a mozgássérült fiatalok szállítását, háromszori étkezést, szállást (épület bérlését), és programok biztosítását.

Karácsonyi ajándékozás

Alapítvány 2008. december elején a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet már említett 45 lakójának karácsonyi csomagot készített.

 

Működéshez kapcsolódó költségek

Alapítvány ősszel és tavasszal körlevélben valamint e-mailben értesítette a fiatalokat az addig megtörtént eseményekről és tervezett programokról, a jelentkezések feltételeiről.

A  közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek az alapítvány nem nyújtott juttatásokat.

2008. évben a mozgássérült fiatalok szállításában az alábbi cégek, egyesületek segítettek, térítésmentesen: 

Balaton-út Kft., Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség.

A szállításon kívül természetbeni segítséget többek között  – főleg a táborok élelmezésében – Marczi Pékség, Gyümölcstermesztési Rt., Cerbona Rt. …stb nyújtott.   

 

Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítvány magánszemélyeknek nevesítve nem nyújtott támogatást, hanem - az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelő - mozgássérült és testileg egészséges fiatalok integrált programjaihoz az alábbi pénzbeli szolgáltatást nyújtotta (részvételi díjakon felül a programok önköltségéhez történő közvetlen hozzájárulás):

 

             Kemenesmihályfai tábor                                                    230 665 Ft

             Törökkoppányi tábor                                                           357 532 Ft

             Szóládi tábor                                                                        321 562 Ft

             Egy napos kirándulások                                                      101 445 Ft

             Karácsonyi ajándékozás                                                        45 502 Ft

             Heti rendszerességű alkalmak                                             103 393 Ft

             Összesen                                                                         1 160 099 Ft

Ezen programok 90 mozgássérült fiatal szabadidejének értelmes eltöltésében segítettek.

Az alapítvány céljai eléréshez 2008-ban működéshez kapcsolódóan 500 556 Ft kiadása volt (benne szerepel a 166 900 Ft-os tárgyi eszköz).

A programok megszervezését, lebonyolítását az alapítvány kuratóriuma illetve önkéntesek segítették kb. 140 fő (nem pénzbeli szolgáltatás).

 

ÖSSZEGZÉS

 

Tárt Kapu Alapítvány 2008. évi eredménye  + 161 eFt. A közhasznú tevékenység bevétele  2007-hez képest 30 %-kal növekedett, míg az összes ráfordítás pedig csak 16 %-kal. 2007-hoz képest jelentős megtakarítást tudtunk elérni

Alapítvány 2008. évben tevékenységét több megye, régió területén végezte és 2008-re ugyanezt a tendenciát folytatja tovább a táboroztatás és egyéb területeken.

 

 

 

Siófok, 2009. május 27.       Aradiné Kadlicskó Edina (kuratórium elnöke)

 

 

Vissza a főoldalra